Dla trochę starszych

Kursy ogólne dla młodzieży i dorosłych


dorosli

Kursy ogólne dla młodzieży i dorosłych rozwijają cztery sprawności językowe, kładąc nacisk na komunikację.
Nasi kursanci dążą do swobodnego posługiwania się angielskim w sytuacjach życia codziennego. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne środki dydaktyczne i nowoczesne technologie.
Postępy kursantów są monitorowane, a kurs zakończony jest testem. Jego pozytywny wynik jest warunkiem otrzymania certyfikatu potwierdzającego zakończenie danego etapu nauki.


Cechy kursu:

  • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu
  • Każde spotkanie trwa 85 minut
  • Postępy kursantów są monitorowane
  • Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują certyfikaty

Zapisz się